(0321) 33 26 55 info@wizefloor.nl

Wizefloor interactieve vloer leren door spel en fysieke beweging.

WizeFloor | Leren door spel en fysieke beweging

De WizeFloor is een geprezen en bekroonde interactieve vloer ontwikkeld voor het (speciaal) onderwijs, bibliotheken, de zorg en overige openbare- en culturele instellingen. 

De WizeFloor stimuleert collectieve en gedifferentieerde leerstijlen en behoeften door spel en beweging. 

Leer meer over de WizeFloor >